Image Alt

Vizyon & Misyon

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN ÇİZDİĞİ HEDEFLER DOĞRULTUSUNDA

VİZYONUMUZ

Vatandaş-belediye işbirliği ile katılımcılığı sağlamak

Hizmette; kalite, sürdürülebilirlik ve kalıcılığı hedeflemek

Kamu kaynaklarını yerinde kullanmak

Hukuktan, yasalardan ve dürüstlükten ödün vermeden herkese adil hizmet sunmak

Karar alma ve uygulamada şeffaf ve açık olmak

Diğer kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleri ile koordinasyon içinde çalışmak

Sektördeki ve teknolojideki değişiklikleri ve gelişmeleri takip etmek

Sürekli öğrenme, yenilikçilik ve iyileştirme prensiplerini esas alarak yaratıcılık becerilerinin geliştirilmesini desteklemek, şirketin ilerlemesini sağlamak

MİSYONUMUZ

Çarpık şehirleşmenin önlenebilmesi için çağdaş, estetik ve güvenilir yerleşim birimlerini hızlı ve ekonomik şekilde üretmek

Düzensiz yapılaşmanın görüldüğü yerleşimleri planlı bir şekilde yeniden düzenlenmek

Her gelir grubuna uygun konutlar üretmek

Yerleşim birimleri oluştururken şehrin tarihi ve doğal dokusunu korumak

Yerleşim birimlerini eğitim, ulaşım ve ticaret alanları düşünerek tasarlamak

Değişen ve gelişen müşteri beklentilerini göz önünde bulundurmak