Image Alt

Veri Sahibi Başvuru Formu

 ER KONUT A.Ş.

 

VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır), KVK Kanunu’nun 11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır. KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak ve Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen aşağıdaki yöntemlerle iletilmesi gerekmektedir.

 

Şirketimize yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;

  • Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu ile,
  • Noter vasıtasıyla,
  • İadeli Taahhütlü posta yoluyla
  • Başvuru Sahibi’nce 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Şirket kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle, tarafımıza iletilebilecektir.
BAŞVURU YÖNTEMİ BAŞVURU YAPILACAK ADRES BAŞVURUDA GÖSTERİLECEK BİLGİ
Yazılı Başvuru Şahsen başvuru veya ıslak taahhütlü posta yolu ile veya Noter vasıtasıyla Ömer Nasuhi Bilmen Mah. Havaalanı Yolu Üzeri Erzurumspor Tesisleri Önü Farabi Bulvarı No:10 Yakutiye/ERZURUM Zarfın/tebligatın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ile erkonut@hs03.kep.tr E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.
Sistemimizde Bulunan Elektronik Posta Adresi ile Başvuru Şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanılmak suretiyle info@erkonut.com.tr E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.
Sistemimizde Bulunmayan Elektronik Posta Adresi ile Başvuru Mobil imza/e-imza içerecek biçimde Şirketimizin sisteminde bulunmayan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle info@erkonut.com.tr E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Kimlik ve İletişim Bilgileriniz

 Lütfen sizinle iletişime geçebilmemiz ve ilgili kişi olarak kimliğinizi doğrulayabilmemiz için lütfen aşağıdaki alanları doldurunuz.

 

Ad-Soyadı
T.C. Kimlik Numarası 

(Diğer Ülke Vatandaşları için Pasaport Numarası veya Kimlik Numarası)

Tebligata Esas Yerleşim Yeri Adresi / İş Yeri Adresi
Cep Telefonu
Telefon Numarası
Faks Numarası
E-posta Adresi

Şirketimiz ile İlişkiniz

 

Çalışan Adayı Hissedar/ Ortak
Çalışan Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı
Eski Çalışan Ürün veya Hizmet Alan Kişi
Stajyer Sınav adayı
Tedarikçi Çalışanı Veli / Vasi / Temsilci
Tedarikçi Yetkilisi Ziyaretçi
Habere konu kişi Denek
Diğer

 Talep Konusu

 

Kişisel verilerinize ilişkin talebinizi aşağıda açıkça yazmanızı rica ederiz. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir.
 

Cevabın Tarafınıza Bildirilme Yöntemini Seçiniz

 

Cevabın posta adresime gönderilmesini istiyorum.
Cevabın elektronik posta adresime gönderilmesini istiyorum.
Cevabın faks numarama gönderilmesini istiyorum.

Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Şirketinize yapmış olduğum başvurumun Kanun’un 13. maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim. İşbu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum bilgi ve belgelerimin doğru ve güncel olduğunu, Şirketinizin başvurumu sonuçlandırabilmek adına ilave bilgi talep edebileceğini ve ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücreti ödemem gerekebileceği hususunda aydınlatıldığımı beyan ve taahhüt ederim.

Başvuruda Bulunan İlgili Kişi

Adı-Soyadı                   
Başvuru Tarihi             
İmza                            
Bize Ulaşın