Image Alt

İlkelerimiz

Üzerimize Düşen Sorumluluklar

Çarpık şehirleşmenin önlenebilmesi için çağdaş, estetik ve güvenilir yerleşim birimlerini hızlı ve ekonomik şekilde üretmek

Erzurum'daki düzensiz yapılaşmanın görüldüğü yerleşimlerin planlı bir şekilde uygun yerlere kaydırılmasında rol oynamak

Kıraç bölgelerde inşa edilen yerleşim birimlerini ağaçlandırarak Erzurum'umuzun m2 başına düşen yeşil alanlarını arttırmak

Faydası kent geneline yayılan projelere öncelik vermek

Vatandaşın barınma sorunlarına en kısa sürede çözüm bulmak