Image Alt

Sürdürülebilirlik Stratejisi

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK STRATEJİMİZ

Erkonut tüm faaliyetlerinde; “bugünün ihtiyaçlarını karşılarken gelecek kuşakların ihtiyaçlarını da riske atmamak” ilkesiyle hareket ederek; dengeli ve çevre dostu bir büyüme stratejisi ortaya koyar.

Erkonut; faaliyette bulunduğu alanlarda değer zincirindeki, çevresel zararları en aza indirip sosyal paydaş değerinin ve toplumsal değerlerin ortaya çıkmasını vurgulayan sürdürülebilir büyüme ilkeleri benimsemiştir.

Bize Ulaşın