Image Alt

Kalite Politikası

KALİTE POLİTİKAMIZ

“Planla, Uygula, Kontrol Et, Önlem Al” başlıklarındaki dört temel adım, kuruluşun etkinlik ve verimlilik performanslarının sürekli iyileştirilmesini öngördüğünden; şirketimizde böyle bir yapının meydana getirilebilmesi amacıyla:

Çalışanlarımıza, kişisel gelişim konusunda ve yönetim becerilerinin geliştirilmesi yönünde eğitim programları tertip edilmektedir. Bu eğitimlerden edinilen bilgi birikimiyle, şirketimizin tüm faaliyetlerinin standardın öngördüğü şartlar çerçevesinde yapılanması sağlanmış ve böylelikle çalışma performanslarında sürdürülebilir bir iyileşme elde edilmiştir.

Yürütülen her faaliyetin nihayetinde işle ilgili ana hedeflerin gerçekleştirilmesiyle beraber; faaliyetlerin icra edilmesi sürecinde kazanılan her türlü bilginin, tecrübenin, düzenli olarak yeni planlama süreçlerinde kullanılabilmesi sağlanmış ve böylelikle şirketin entelektüel sermayesi güçlendirilmiştir.

Projelerinde ileri teknoloji kullanımına önem veren Erkonut, inşaatını üstlendiği tüm yapıları fenni mesuliyet içerisinde; Deprem Yönetmeliğine, T.S. 500 Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım Kurallarına, 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu ve ilgili tüm yönetmelik hükümlerine uygun biçimde yapmaktadır.

İnşaat sırasında gerek şantiyelerde gerekse laboratuvarlarda, kalite kontrolü yapı denetim birimlerince, teknik danışmanlarca veya üniversitelerde yapılan testlerle belirlenen TSE belgeli yüksek kaliteli yapı malzemeleri kullanılmaktadır.

Bize Ulaşın