BLOG
EN
EN
TR AR
Obakent Karskapı Project has been building on 5.315m2 land with 9 floors, 4 blocks, 4 apartments on each floor and totally 144 apartments.

Our project also has 3.200m2 landscape and green field. Obakent has monotype apartment concept. In addition, it is near to all facilities in city center with perfect location...

SPECIAL OFFERS FOR OBAKENT KARSKAPI RESIDENCES

LIVING STARTS in 2018.

Personal Payment Plans are waiting for you.

FLOOR PLANS

We designed ergonomic residences for you…

OBAKENT KARSKAPI INFORMATION REQUEST FORM

PLEASE FILL IN THE FORM COMPLETELY TO CONTACT US
PLEASE INFORM ME ABOUT SPECIAL OFFERS
6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Erkonut, iştirakleri ve ticari iş ortakları kanalıyla iletilecek her türlü ticari elektronik iletiye açıkça muvafakat ederim. Ticari elektronik iletinin içeriğinin ve gönderiye ilişkin diğer kayıtların gerektiğinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na sunulmak üzere kayıt altına alınarak saklanacaktır.
ASSOCIATIONS & INSTITUTIONS
OUR BUSINESS PARTNERS