BLOG
EN
EN
TR AR
• Land Area : 6.150 m2
• Total Landscape Area : 3.660 m2
• Number of Blocks : 5 Blocks
• Number of Apartment Types : 3 Types
• Number of Units : 200
• Number of Building Floors : 10 Floors (4 Apartments on each Floor)
• Parking Garage : 100 Vehicles
• Open Parking : 35 Vehicles

SPECIAL OFFERS FOR KAYI ERZURUM RESIDENCES

LIVING STARTS in 2018.

Personal Payment Plans are waiting for you.

KAYI ERZURUM RESIDENCES VIDEO

Erkonut, accessible dreams architecture.

FLOOR PLANS

We designed ergonomic residences for you…

KAYI ERZURUM INFORMATION REQUEST FORM

PLEASE FILL IN THE FORM COMPLETELY TO CONTACT US
PLEASE INFORM ME ABOUT SPECIAL OFFERS
6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Erkonut, iştirakleri ve ticari iş ortakları kanalıyla iletilecek her türlü ticari elektronik iletiye açıkça muvafakat ederim. Ticari elektronik iletinin içeriğinin ve gönderiye ilişkin diğer kayıtların gerektiğinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na sunulmak üzere kayıt altına alınarak saklanacaktır.
ASSOCIATIONS & INSTITUTIONS
OUR BUSINESS PARTNERS