BLOG
EN
EN
TR AR
Gölbaşı Mavişehir Social Housing Project in Erzurum, offers you a modern living space that your family will feel safe. Respectable social areas will spice up your site life. This modern city life will be your new home. While your kids play in safe, you can also find the opportunity to enjoy your home.

Gölbaşı Mavişehir Social Housing consists of 2+1 and 3+1 apartments, totally 280 apartments. 2+1 apartments are (99 -110) m2, 3+1 apartments are 122 m2. (Gross areas are included common areas such as stairs, elevators etc.)

SPECIAL OFFERS FOR MAVİŞEHİR GÖLBAŞI RESIDENCES

LIVING STARTS in 2017.

Personal Payment Plans are waiting for you.

FLOOR PLANS

We designed ergonomic residences for you…

MAVİŞEHİR GÖLBAŞI INFORMATION REQUEST FORM

PLEASE FILL IN THE FORM COMPLETELY TO CONTACT US
PLEASE INFORM ME ABOUT SPECIAL OFFERS
6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Erkonut, iştirakleri ve ticari iş ortakları kanalıyla iletilecek her türlü ticari elektronik iletiye açıkça muvafakat ederim. Ticari elektronik iletinin içeriğinin ve gönderiye ilişkin diğer kayıtların gerektiğinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na sunulmak üzere kayıt altına alınarak saklanacaktır.
ASSOCIATIONS & INSTITUTIONS
OUR BUSINESS PARTNERS